Poskytnete nám 2% z Vašich daní? - MKK Slovan Galanta

Poskytnete nám 2% z Vašich daní?

Napísal: Jozef Butko pred deviatimi rokmi v kategórii: Aktuality. Pripojených: 0 komentárov.

1.februára 2015

Vážení priatelia,
Všetci vieme, v akej dobe žijeme.
Získať prostriedky na činnosť športového klubu, na jeho rozvoj a prácu s mládežou je dosť veľký problém.
Tak ako každý klub, aj Mestský kolkársky klub Slovan Galanta sa snaží zabezpečiť svoju činnosť rôznymi spôsobmi.
V tomto roku sme sa po prvý krát zaregistrovali ako poberatelia 2% z daní.
Nenechajte svoje dane prepadnúť štátu a podporte náš klub.
Mestský kolkársky klub Slovan Galanta sa Vám za to odvďačí zorganizovaním ďalších podujatí, na ktorých sa u nás tak dobre cítite. Plánujeme tiež z týchto prostriedkov ešte viac zveľadiť našu kolkáreň, aby bola ešte krajšia a lepšia.
Oslovte prosím aj svojich známych, rodinu, susedov, či by neboli ochotní poskytnúť 2% z daní na našu dobrú vec.
Ďakujeme Vám


Profil MKK Slovan Galanta na stránke rozhodni.sk a tlačivo s údajmi

Mestský kolkársky klub Slovan Galanta si pre zvýšenie úspešnosti pri získavaní 2% z daní vytvoril profil na stránke rozhodni.sk, kde nájdete aj potrebné tlačivo s vyplnenými údajmi MKK Slovan Galanta:
http://rozhodni.sk/…van-galanta/

Tlačivo pre zamestnancov pre poskytnutie 2% z dane s údajmi MKK Slovan Galanta nájdete aj na našej webovej stránke www.kolky-galanta.sk


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

V nasledovných riadkoch nájdete stručný postup pre zamestnancov na poukázanie 2% z dane:
Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

  1. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2015.
4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Poznámky:
• Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane! , do kolónky ROK sa píše 2014
• Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.
• Všetko o 2% z daní nájdete na stránke: http://rozhodni.sk/

Postup pre právnické osoby: http://rozhodni.sk/…nicke-osoby/

Postup pre fyzické osoby: http://rozhodni.sk/…zicke-osoby/

Postup pre zamestnancov: http://rozhodni.sk/…amestnancov/

TLAČIVÁ potrebné na poukázanie 2% (3%) z daní nájdete tu: http://rozhodni.sk/…ie-2-z-dane/

Prehľad prijímateľov 2% z daní za rok 2014 (daňové priznanie 2013): http://rozhodni.sk/…rij_2014.pdf

Komentáre

Zatiaľ nebol pripojený žiadny komentár. Buďte prvý!

Pripojte váš komentár!

Môžete používat Texy! syntaxi.

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.